Asesoria fiscal

Palvelumme jakautuvat kolmeen erikoisalaan:


Nämä kolme alaa rinnastamalla voimme tarjota asiakkaillemme integroitua palvelua, joka kattaa verolainsäädännön vaatimukset, kirjanpidon hoidon ja kaiken ulkopuolisen neuvonnan tarpeet.

Verovelvollisuutta ja veroselvityksiä koskevat menettelyt. Subir

 

Laskelmien teko ja toimenpiteet:

 

- Verotettavan toiminnan kirjaaminen.

- Tilin maksujen yhteenvedot ja vuosittaisen yhtiöveron ilmoittaminen.

- Arvonlisäveron (I.V.A.) suorittaminen vuosineljänneksittäin ja vuosiyhteenvedon teko.

- I.R.P.F:lle tilitettävien summien selvitys ja maksujen hoito.

- Veroilmoitukset. Omaisuusselvitykset.

- Siirtovero ja oikeustoimet. Perintö- ja lahjavero.

Toimenpiteet asiakkaan ja veroviranomaisen välillä.

 

- Anomukset asianomaisille viranomaisille.

- Verovelkojen maksujärjestelyt ja maksulykkäyksen hakeminen.

- Veronmaksajan edustaminen verotarkastajien ja verotoimiston kanssa.

 

 

 


Liiketoiminnan ja kirjanpidon velvollisuudet. Subir


Hoidamme kaikki yrityksenne kirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä veroviranomaisten ja kaupparekisterin edellyttämät oikeudelliset toimet:


- Tilikirjojen laadinta: päivittäinen kirjanpito, tilinpäätökset, tase, tuotot ja tappiot sekä tilikirjojen laillistaminen kaupparekisterissä.

- Ajantasainen kirjaus saatavista ja maksettavista laskuista tai muista verolainsäädännön vaatimista rekistereistä.

- Tilinpäätöksen laatiminen ja muut vuosikertomukset kaupparekisteriin tallentamista varten.

- Kaiken tyyppisten yhtiöiden perustamiseen liittyvä neuvonta, säädösten selvitys ja perustusasiakirjojen käsittely.

- Tiedonhankinta yritysrekisteristä, kiinteistörekisteristä ym.

 


Talous- ja finanssianalyysit. Subir

 

Tänä päivänä liiketoiminnan aloitus edellyttää asiantuntijan ongelma-analyysiä ja johdon tai yrittäjän ohjastusta. Parhaan mahdollisen taloushallinnon järjestäminen auttaa lainojen saamisessa ja tukirahahakemusten läpimenossa. Näin voi sujuvasti ja menestyksellä hakea avustuksista ja hyödyntää hallituksen ja maakuntahallituksen (Junta de Andalucía) tämänhetkisiä tukia. Prosessissa ovat avuksi talous- ja finanssianalyysit, joihin kuuluvia selvityksiä ovat:

 

- Yritysten arviointi – Osto- ja myyntioperaatiot.

- Yrityksen hallussa oleva omaisuus.

- Asiantunteva taseen analysointi ja tarkastus.

- Selvitykset yrityksen elinkelpoisuudesta, kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta.

- Selvitystilat ja yhtiön purkamiset – Fuusiot ja sulautumiset.